Línia de Recerca "PRESCRIPCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA"

Els OBJECTIUS d'aquesta línia de recerca són: 

©2018 by Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Website designed and developed by Jordi Amblàs