top of page
logogroc.png

Línia de Recerca "PRESCRIPCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA"

OBJECTIUS 

Els OBJECTIUS d'aquesta línia de recerca són: 

Aplicar i valorar el model de prescripció centrat en la persona en els  diferents àmbits assistencials: Atenció Primària, Atenció Intermèdia, Residències,...

Valorar l’adherència al tractament farmacològic i implicacions en els canvis de prescripció segons un model centrat en la persona.

Valorar la càrrega anticol·linèrgica en l’àmbit de les residències.

bottom of page