La determinació de l'IF-VIG en un moment concret del temps permet  aproximar-nos al diagnòstic situacional (“en quin moment de la seva trajectòria vital està aquella persona?”).   

La determinació seqüencial de diferents IF-VIG permet mesurar l’evolució (“quina està essent l’evolució d’aquella persona?”) i monitoritzar el resultat  de les intervencions realitzades.

L' IF-VIG ofereix una excel·lent aproximació pronòstica (AUC 0.9 als 12 mesos), disminuint així el grau d'incertesa a pacients, familiars i professionals 

     (“com de propera està aquella persona de la situació de final de vida?)

L' IF-VIG facilita l'adequació de la intensitat terapèutica (proporcionant les actuacions d'acord amb la situació clínica i les voluntats dels pacients)planificació avançada i optimització de l'ús de recursos en base a objectius assistencials consensuats entre pacients, familiars i professionals.   

©2018 by Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Website designed and developed by Jordi Amblàs