top of page
Imagen 1.png
Inici: Portfolio

PRESENTACIÓ

El Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG) és un grup de recerca consolidat reconegut per l'AGAUR  -Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya- (2021 SGR 01521), que té com a missió generar nou coneixement que permeti abordar millor els reptes que la cronicitat comporta per als sistemes d’atenció a la salut i el benestar de les persones.

El C3RG és un grup de naturalesa interdisciplinària -està format per metges, infermeres, treballadors socials, farmacèutics, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, metodòlegs, estadístics, economistes de la salut,...-  i de caràcter interinstitucional – inclou Atenció Primària (ICS i EBAs), Hospitals (Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic i Consorci Hospitalari de Vic, Fundació Althaia i Fundació Socio-sanitària de Manresa), Universitat de Vic i Fundació Universitària del Bages), així com professionals d’altres institucions catalanes i col·laboradors internacionals.

Inici: Homepage_about

EL REPTE

Clase de ejercicio de la Tercera Edad

Estem davant d'una transició demogràfica i epidemiològica d’un grup de persones grans, amb predomini de multimorbiditat -moltes de les quals amb malalties i condicions cròniques avançades- i necessitats d'atenció complexes.   Al llarg dels propers anys, aquest fet suposarà un dels reptes més importants per als sistemes de salut: tant per a les organitzacions i les polítiques sanitàries i socials -que hauran de fer front al desafiament de la complexitat derivada de la dificultat per donar resposta a les necessitats assistencials i els costos d'atenció que d'això es deriven-, com també per als professionals de la salut, que hauran d’excel·lir en l'abordatge de la complexitat derivada de la dificultat per la presa de decisions, en i amb aquestes persones

2 EIXOS CONCEPTUALS

eixos.png

EIX 1: de la fragilitat inicial a la situació de complexitat i fragilitat/cronicitat avançades. Existeix un contínuum entre aquestes dues situacions, amb diferents etapes intermèdies que condicionen diferents necessitats de les persones i diferents enfocaments assistencials.

EIX 2: de la mirada poblacional (la col·lectivitat com a target i els models organitzatius com a resposta) a la mirada individualitzada (la persona com a centre de l'atenció).

4 LÍNIES DE RECERCA

El grup té 4 Línies de Recerca:

4LR.png

Que es distribueixen conceptualment de la següent manera en relació als 2 eixos descrits:

Presentació_CeRG_jornada_08112018.png

Són múltiples les oportunitats d’aprofundir en el coneixement de cadascuna d’aquestes Línies de Recerca, com diverses són les opcions de treball col·laboratiu entre cadascuna d'elles.

ÈTICA

Tots els estudis realitzats pel C3RG el grup de recerca són avalats pels respectius comitès d'ètica, garantint així que en el procés que va de la concepció, l'inici i desenvolupament de l'activitat, fins a la transferència de resultats i les accions de divulgació científica, preservaran els principis ètics.   

 

Amb l'objectiu de reforçar el compromís en la ètica de la recerca en l'àmbit de cronicitat, el C3RG compta amb la col·laboració de la Càtedra de Bioètica de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Doctor con archivos
Inici: Project
Inici: Contact
bottom of page