top of page
necpal.png
IF-VIG

UTILITAT del NECPAL

La utilitat més rellevant del NECPAL o dels instruments similars consisteix en identificar precoçment a persones amb necessitats d’atenció pal·liativa i pronòstic de vida relativament limitat (en l’anomenada “primera transició”) en serveis de salut i socials amb l’objectiu de millorar activament la seva atenció, instaurant de manera gradual i progressiva una “visió” o “enfocament” pal·liatius, amb èmfasi en la millora de la seva qualitat de vida, amb una atenció integral i centrada en la persona que respongui a totes les necessitats que combini una avaluació multidimensional i l’inici d’un procés de Planificació de decisions anticipades, explorant valors i preferències dels pacients, la revisió de situació de malalties i tractaments, i també d’atenció integrada i gestió de cas, amb la participació activa dels pacients i famílies, i de l’equip i equips involucrats al sector. 

La revisió de les dimensions presents al NECPAL permet elaborar una aproximació multidimensional com a “checklist”. 

Encara que dades recents apunten a identificació de risc de mortalitat a mig termini, aquesta utilitat pronòstica ha de ser utilitzada amb prudència, especialment en l’atenció individual de pacients. 

En serveis amb elevades prevalences de pacients amb malalties cròniques complexes i avançades, és recomanable realitzar l’screening per tal d’establir la prevalença dels que tinguin necessitats d’atencions pal·liatives, i s’adoptin mesures sistemàtiques de millora de la qualitat (formació, protocol·lització, i canvis en l’organització). 

bottom of page