Línia Recerca

"COMPLEXITAT i FRAGILITAT / CRONICITAT AVANÇADES"

Els OBJECTIUS d'aquesta línia de recerca són: 

Descriure la  prevalença poblacional i en els diferents àmbits assistencials de persones amb complexitat, fragilitat i cronicitat avançades.

©2018 by Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Website designed and developed by Jordi Amblàs