top of page
logolila.png

Línia Recerca

"COMPLEXITAT i FRAGILITAT / CRONICITAT AVANÇADES"

OBJECTIUS 

Els OBJECTIUS d'aquesta línia de recerca són: 

Descriure la  prevalença poblacional i en els diferents àmbits assistencials de persones amb complexitat, fragilitat i cronicitat avançades.

Descriure la  prevalença poblacional i en els diferents àmbits assistencials de persones amb complexitat, fragilitat i cronicitat avançades.

Descriure les característiques clíniques de les persones amb complexitat, fragilitat i cronicitat avançades. Identificar marcadors pronòstics I la seva relació amb les trajectòries de final de vida. Avaluar les necessitats i símptomes de les persones amb complexitat, fragilitat i cronicitat avançades.

Desenvolupar models d’ajuda a la presa de decisions complexes  i al diagnòstic situacional

Avaluar intervencions en cronicitat avançada: Model d’atenció /Atenció Centrada en la Persona (ACP) de les persones amb complexitat, fragilitat i cronicitat avançades. Intervencions específiques de valor/Presa de decisions anticipades (PDA). Adequació de la intensitat terapèutica.

bottom of page