top of page
Logogris.png

Línia Recerca

"MODELS TERRITORIALS 

D’ATENCIÓ A LA CRONICITAT 

/ COMPLEXITAT"

OBJECTIUS 

Els OBJECTIUS d'aquesta línia de recerca són: 

Innovar i avaluar models assistencials en l’àmbit comunitari en l’atenció a persones amb malalties cròniques i complexitat.  

Implementar pràctiques integrades de base territorial (quines respostes col·laboratives amb els agents del territori tenen un impacte més positiu en la salut d’aquestes persones?), que sigui escalable a altres territoris. 

Avaluar de resultats que importen a les persones / pràctiques de valor. Participació de les persones en el disseny de recursos. 

Dissenyar i avaluar models específics (interseccions entre serveis i organitzacions, atenció a les persones fràgils als Serveis d'Urgències, model d'atenció a les residències,...) i de noves eines (conferència de cas,...): Cost-efectivitat dels models d’integració

bottom of page