RECURSOS

El C3RG ofereix gratuïtament recursos formatius i divulgatius sobre cronicitat

 

            1             

Complexitat:
Conceptes generals
i model
d'atenció
Cribratge poblacional - identificació

CLIPS sobre COMPLEXITAT

"Històries de l'avi Ton"

             2             

            3             

            4             

(primera etapa del model d'atenció individualitzat)
Properament
Diagnòstic
situacional
Pla
d'atenció individualitzat
Properament
(segona etapa del model d'atenció individualitzat)
(tercera etapa del model d'atenció individualitzat)

©2018 by Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Website designed and developed by Jordi Amblàs