top of page
Image editado.png
Image editado.png

UTILITAT del 3D i del 3D+

quècom.png
Image editado.png

Explora de manera ràpida les dimensions funcional, cognitiva i social

           

Image editado.png

Identifica de forma immediata si aquestes dimensions  es veuen afectades pel procés agut actual.            

qui.png

Valora la interrelació de condicions mèdiques, funcionals, cognitives i socials en el procés agut de salut o descompensació d’una patologia coneguda del pacient d’edat avançada i multimòrbid que consulta a Urgències

on.png
bottom of page