UTILITAT del 3D i del 3D+

Explora de manera ràpida les dimensions funcional, cognitiva i social

           

Identifica de forma immediata si aquestes dimensions  es veuen afectades pel procés agut actual.            

Valora la interrelació de condicions mèdiques, funcionals, cognitives i socials en el procés agut de salut o descompensació d’una patologia coneguda del pacient d’edat avançada i multimòrbid que consulta a Urgències

©2018 by Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Website designed and developed by Jordi Amblàs