NOTÍCIES C3RG

 

Viver de projectes del C3RG.

 Resultats de salut en persones amb COVID-19: de la mirada poblacional a la mirada individualitzada

06 de juliol de 2020

Els membres del Grup de Recerca en Cronicitat a la Catalunya Central van participar el dimarts 30 de juny a un viver de projectes extraordinari sobre la patologia que ha sacsejat el món els últims mesos, la COVID-19. Els investigadors van reunir-se a través de videoconferència per presentar diferents estudis i analitzar quins poden ser els factors que contribueixen a millorar els resultats de salut en persones afectades per coronavirus, ja sigui des d’una mirada poblacional (Big data) com des d’una avaluació clínica individualitzada.

De la mà d’Emili Vela (Unitat d’Informació i Coneixement del CatSalut) i de Joan Carles Contel (Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat de Catalunya del Departament de Salut) es va reflexionar sobre com l'anàlisi de dades pot ajudar a la interpretació de la realitat, l'estratificació poblacional i el desenvolupament dels models predictius per identificar quina és la població amb més risc de tenir mals resultats de salut si es veu afectada per la COVID-19. 

A banda de la mirada global i poblacional (Big data) obtinguda amb les brillants ponències de Vela i Contel, el viver de projectes va comptar també amb les experiències de les doctores Núria Molist i Lorena Bajo a l’Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic i a la Residència El Nadal de Vic respectivament. La Dra. Molist va desgranar les dades de fragilitat i mortalitat en pacients d’edat avançada amb diagnòstic de COVID-19 en un hospital d’atenció intermèdia. De l’anàlisi de la realitat hospitalària se n’extreuen conclusions importants: es tracta d’una patologia agressiva; amb una mortalitat elevada (entre el 30 i 50% entre els majors de 75 anys); amb un elevat percentatge de davallada funcional en els pacients donats d’alta; i que les presentacions “atípiques” de la COVID-19 són les més habituals en pacients geriàtrics i fràgils.

 

Per la seva banda, la Dra. Bajo va fer un repàs a les diferents etapes de la pandèmia viscudes a la residència i va posar sobre la taula molta informació rellevant des de la perspectiva clínica i epidemiològica. El relat va servir per reflexionar sobre com havien succeït els fets i sobre quines lliçons havien après les residències de cara a futurs episodis, com per exemple, que el millor tractament és la prevenció: detecció precoç de símptomes ; agilització dels testos PCR tant per a usuaris com per professionals;  ús massiu d'EPI's des de l'inici; i confinament a les habitacions i restriccions de visites.

 

Podeu consultar les ponències aquí:

Ponència Emili Vela

Ponència Joan Carles Contel

Ponència Núria Molist

Ponència Lorena Bajo

©2018 by Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Website designed and developed by Jordi Amblàs