top of page

NOTÍCIES C3RG

Noticies: News
FvUekM4WcAET8Mg.jpg

Premis
Un membre del C3RG, guardonat als Premis Avedis Donabedian

3 de maig de 2023

El projecte d’atenció al pacient crònic complex a Urgències, liderat per Dolors Garcia, va ser premiat en la categoria de Projectes de millora de la qualitat assistencial en hospitals als XXXIII Premis Avedis Donabedian, un prestigiós certamen d’àmbit internacional.

El treball guardonat està centrat en la tesi doctoral de Dolors Garcia. El projecte té per objectiu millorar l’eficàcia i la seguretat en l’atenció a pacients majors de 75 anys que tenen més d’una malaltia crònica, polimedicats i que, de forma  recurrent, són atesos al Servei d’Urgències de l’Hospital Sant Joan de Déu per episodis aguts o descompensacions que reverteixen negativament en el seu estat de salut.

bottom of page