NOTÍCIES C3RG

 

Vídeo sobre atenció pal·liativa precoç i multimorbiditat

El passat 14 de febrer es presentà a Madrid -en el marc de la Jornada de Atención Paliativa de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)-, un vídeo sobre atenció pal·liativa precoç per a persones grans amb multimorbiditat. 

Aquest petit curtmetratge animat,

ha estat co-produït per Scott Murray (catedràtic emèrit de la

Universitat d'Edimburg) i Jordi Amblàs

(Coordinador del C3RG)

©2018 by Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Website designed and developed by Jordi Amblàs