PUBLICACIONS 2021

Articles i documents publicats pel C3RG l'any 2021

Measures-adopted-against-COVID-19-in-LTC

Barón-Garcia, T., Amblàs-Novellas, J., Contel Segura, JC., Plaza, A., Santaeugènia, SJ., Arechavala, T., Vela, E., Vila Rull, A., Espelt, A. Measures adopted against COVID-19 in Long-Term Care services in Catalonia. LTCcovid.org, International Long-Term Care Policy Network, CPEC-LSE, 10 December 2020.

 

Barón-Garcia, T., Amblàs-Novellas, J., Contel Segura, JC., Plaza, A., Santaeugènia, SJ., Arechavala, T., Vela, E., Vila Rull, A., Espelt, A. Mesures preses davant la COVID-19 al Sistema d’atenció de llarga durada a Catalunya . LTCcovid.org, International Long-Term Care Policy Network, CPEC-LSE, 19 Novembre 2020.

 

Residències.png

 

Jordi Amblàs-Novellas , Sebastià J. Santaeugènia , Emili Vela , Montse Clèries and Joan C. Contel. What lies beneath: a retrospective, population-based cohort study investigating clinical and resource-use characteristics of institutionalized older people in Catalonia. BMC Geriatrics (2020) 20:187 https://doi.org/10.1186/s12877-020-01587-8 

Factors_contributing_to_satisfaction_wit

Alfons Hervàs, Raquel Montraveta, Sara Corral, Laura Pintado, Teo Baeza, Anna Arnau, Alba Vall. Factors contributing to satisfaction with care in cancer outpatients. Support Care Cancer 2021 Jan 22.  doi: 10.1007/s00520-020-05978-w.  Online ahead of print.

 

NECPAL_prognostic_tool__a_palliative_med

Turrillas P, Peñafiel J, Tebé C, Amblàs-Novellas J, Gómez-Batiste XNECPAL prognostic tool: a palliative medicine retrospective cohort study. BMJ Supportive & Palliative Care. Ahead of print. 2021. doi:10.1136/ bmjspcare-2020-002567 

 

 

©2018 by Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Website designed and developed by Jordi Amblàs