C3RG NEWS

 

Segona jornada anual C3RG

El dia 20 de novembre tingué lloc a la Facultat de Medicina de la UVic-UCC la segona jornada anual del C3RG. Unes quaranta persones (membres, col·lboradors i invitats)  abordàrem el present i futur del Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central.

La jornada va començar amb la ponència de Xavier Menduiña, expert en comunicació eficient i empàtica, que ens explicar la metodologia "Elevator Pitch".  

 

Posteriorment vam revisar l'activitat del C3RG: des de 2018, hem publicat 35 articles a revistes nacionals i internacionals, tenim més de 30 de projectes de recerca actius (entre els quals 1 projecte FIS i 2 PERIS) i 9 tesis doctorals en curs. 

Finalment, vam reflexionar conjuntament sobre els reptes de present i de futur, tan a nivell personal com per cada línia de recerca del C3RG.

©2018 by Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Website designed and developed by Jordi Amblàs