"COMPLEXITY
AND ADVANCED
FRAILTY/CHRONICITY" 

Líne of Research

The AIMS of this line of research are:

Descriure la  prevalença poblacional i en els diferents àmbits assistencials de persones amb complexitat, fragilitat i cronicitat avançades.

©2018 by Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Website designed and developed by Jordi Amblàs