PUBLICACIONS 2020

Articles i documents publicats pel C3RG l'any 2020

NECPAL_tool_prognostication_in_advanced_
16663737_pdf__pàgina_1_de_7_.jpg
https___bmcgeriatr_biomedcentral_com_tra
 

©2018 by Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central (C3RG).

Website designed and developed by Jordi Amblàs